Hej alla

 

Vi planerar årsmötet den 2 Mars , plats okänd än-så-länge. men lägg in denna lördag i er kalender,

startar väl 14.00 som brukligt.  Skrivelser eller Motion/er kan skickas till mig.

 

Jag skickar ut Dagordningen när jag vet lokal (kanske som förra året, ej klart...).

 

Meddela mig om ni kan (planerar att) komma , eller inte, maila ASAP (snarast).

 

Med vänlig hälsning

Lasse Miettunen
Ordförande EnköpingsRadioklubb / SM5KFL / Stn Gåsen

 


 

Info från Lasse

Hej

 

Här kommer en motion inför SSA:s årsmöte 2019, se bilaga

 

Vänligen bekräfta att ni mottagit denna.

 

Med vänlig hälsning

Lasse Miettunen, SM5KFL / Ordförande i ERaK, SK5WB/

 

www.sm5nvc.se/erak/Motion_till_SSA_2019.pdf

 

 


 

påminnelse + bilaga + betala medlemsavgiften innan mötet!

 

Betala till Sparbanken Enköping , konto 8305,4 502 049-2,   100:- SEK , skriv namn eller signal!

Hej alla Radiokamrater.

 

Vi planerar in att ta ERaK:s årsmöte nu den 7 April, det är en lördag, planera in denna (om nästan 2 veckor från nu),

sprid ordet....

Det blir på ÅF:s NYA lokaler, ny adress Täljstensgatan 4B. (OBS.ny adress!!), tid  kl 14.00.

Frågor och inskick (motioner eller annat) till mig som vanligt, samt svar på om ni tänker komma , eller ej!

Är det många som inte kan komma, kanske vi skjuter fram mötet...!

Se Bilaga, dagordning.

Med vänlig hälsning

Lasse Miettunen
Ordförande ERak / SM5KFL